België schiet tekort in behandeling endometriose

Verschillende patiënten die lijden aan endometriose konden in ons land niet geholpen worden of werden uitbehandeld verklaard. Voor de aandoening, waarbij weefsel dat op baarmoederslijmvlies lijkt in het lichaam voorkomt en complicaties veroorzaakt, is een multidisciplinaire aanpak nodig. De diagnose wordt te laat gesteld en de Belgische expertise is ontoereikend. De terugbetaling voor behandelingen in het buitenland loopt bovendien vaak spaak.

Lees meer: https://www.apache.be/paywall/9788?destination=/nl/2021/06/08/belgie-schiet-tekort-behandeling-endometriose

Updates

(Behind) Endo Stories