Over ons

Onze missie

Sinds vorig jaar oktober 2021 is er terug een Vlaamse vzw rond endometriose: Behind Endo (Stories) vzw. Omdat we zelf een lange zoektocht achter de rug hebben vooraleer we een correcte diagnose ontvingen, besloten we de krachten te bundelen om  meer aandacht te vragen voor deze chronische ziekte, waar ruw geschat 1 op 10 vrouwen aan lijdt.

‘Geef endometriose een gezicht!’ Met onze vereniging willen we endometriosepatiënten een stem én gezicht geven, hen ondersteunen in hun zoektocht naar een correcte diagnose en een passende behandeling.

De missie van onze vzw is om meer bewustwording rond de ziekte te creëren door de ervaringsverhalen van endolotjes te delen. Ook de verhalen van de omgeving en de partners worden gedeeld, want ook voor hen heeft de ziekte een zware impact op het dagelijkse leven. Dit combineren we door correcte informatie over de ziekte te verspreiden via onze website en folders en via contacten met patiënten via onze sociale media, zodat de kennis van zowel patiënten als beleidsmakers en medisch personeel vergroot. Waardoor er hopelijk snellere correcte diagnoses mogen volgen.

Omdat we ook een holistische aanpak zeer belangrijk vinden, en endometriose echt een ziekte van het hele lichaam is, geven we via ons ledenplatform tips en advies rond voeding, beweging en ontspanning. Ook verbinding en samenwerking spelen een belangrijke rol in onze missie en dit uit zich in verschillende acties voor betere endometriosezorg in België die we samen met andere patiëntenorganisaties organiseren.

Onze visie

BEHIND ENDO (STORIES) vzw staat voor:

° Ervaringsverhalen van endolotjes én hun partners delen (bewustwording)

° Correcte info over endometriose en concrete handvaten tijdens gesprekken met dokters (educatie)

° Tips om op een holistische manier het dagelijkse leven met endometriose draaglijk te maken via webinars, blogs en ons ledenplatform (levenskwaliteit)

° Acties om de nodige (h)erkenning en omkadering rond endometriose in BE en NL te verkrijgen (actie)

Disclaimer

Deze pagina is niet bedoeld ter vervanging van individuele medische informatie of enig consult bij een dokter. Behind Endo (Stories) is een onafhankelijke vzw die ijvert voor bewustwording rond en delen van correcte informatie over de chronische ziekte endometriose.

Als je twijfelt, als je het gevoel hebt dat je lichaam je alarmerende signalen geeft, neem dan contact op met je arts of gynaecoloog.