Noteer de data in je agenda!

Volg onze webinars

In 2023 hebben we ons holistisch ledenplatform ‘Over-leven met endo’ opgericht waarop we met verschillende experts samenwerken. De webinars die daaruit voortvloeien, gaan over allerlei toepasselijke thema’s zoals menstruatie & seks, mentale stuk, voeding, beweging, complementaire aanpak…

Voor de GOUDEN leden van onze vzw is de toegang tot het platform én dus tot alle replays van de webinars GRATIS. Wens je nog geen GOUDEN lid te worden of heb je zelf geen endometriose maar vind je de webinars op zich wel interessant, kan je steeds hieronder GRATIS meevolgen via de Teams link tijdens de live momenten (exclusief replay, die is enkel beschikbaar op het platform).

Aangezien wij als vzw voor onze dagelijkse werking én voor alle events die we organiseren afhankelijk zijn van financiële inkomsten door derden, zouden wij heel erg dankbaar zijn dat jullie ons op die manier ondersteunen voor alle gratis content die we aanbieden. Dat kan op meerdere manieren, zoals een vrije gift of een aankoop uit onze webshop

Noteer volgende data zeker in je agenda!

29/02 om 19u30
‘Als je kinderwens onvervuld blijft’ door Shanti Van Genechten

Shanti Van Genechten is verloskundige en de (geadopteerde) dochter van wensouders. In 2011 richtte ze samen met prof. dr. Lode Godderis, hoogleraar aan het Centrum voor Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven en directeur onderzoek bij IDEWE, Kinderwens vzw op. Met die organisatie willen ze mensen ondersteuning geven die over hun kinderwens willen praten, zwanger willen worden, moeilijk zwanger raken, ongewenst kinderloos zijn of een zwangerschapsverlies doormaken.

Samen met Lode Godderis schreef ze het boek ‘Als je kinderwens onvervuld blijft’. Deze dient als basis voor haar webinar waarin alle aspecten van een kinderwens bespreekbaar worden gemaakt en concrete handvatten biedt om beter met stress en verdriet om te gaan.

  • Hoe ga je om met een zwangerschapsverlies?
  • Wanneer beslis je je kinderwens los te laten, en hoe geef je een onvervulde kinderwens een plaats in je leven?
  • Wat als je fertiliteitsbehandelingen voor stress en afwezigheid zorgen op het werk?
  • Hoe blijf je investeren in je relatie?

Ouders met een onvervulde kinderwens staan onder zware druk. Niet alleen brengen vruchtbaarheidsbehandelingen allerlei complicaties met zich mee, vele kinderwensouders vinden het ook moeilijk om over hun gevoelens te spreken. Er is tijdens het webinar zeker de mogelijkheid om vragen te stellen!

 

VIA ONDERSTAANDE LINK KAN JE OP DONDERDAG 29 FEBRUARI DEELNEMEN VIA TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE0ZjAwN2EtYzkxZC00NzE2LWE3MDMtYjlhZGU0MGVlZjA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22029d675a-4c8d-41bd-9dc2-5288e3edfb11%22%2c%22Oid%22%3a%224a4ee0fd-fb73-4de5-a21c-5e21216bb1f4%22%7d

5/03 om 19u30
‘Wat is vulvodynie?’ door Vulva Stories

Praten over pijn tijdens het vrijen is nog steeds een taboe. Wanneer Paulien, Sarah en Jolien de diagnose ‘vulvodynie‘ kregen wegens aanhoudende vulvapijn, voelde dit soms heel eenzaam.
Ze konden er maar moeilijk met iemand openlijk over praten, ook tijdens hun behandeltraject voelden ze zich vaak ongehoord. Uiteindelijk beslisten ze uit te reiken naar andere lotgenoten via sociale media, want alleen zij konden begrijpen hoe de 3 meisjes zich voelden.

Na wat brainstormen beslisten ze dat het misschien een goed idee zou zijn om een patiëntengroep op te richten. Zo kwam Vulva Stories tot stand.

Paulien, Sarah en Jolien willen met Vulva Stories een bredere kijk op seksualiteit toejuichen, de zorg voor vulvodyniepatiënten verbeteren, maar ook lotgenoten informeren en emotioneel steunen. Verbinding is immers van onschatbare waarde!

In deze webinar gaan Paulien en Jolien dieper in op volgende zaken:

  • Wat is vulvodynie?
  • Wat zijn de huidige behandelingen?
  • Het taboe omtrent pijn bij het vrijen aanhalen (en dat je nooit alleen bent)
  • Het feit dat het soms met endometriose gelinkt is

Uiteraard kunnen er zeker ook vragen gesteld worden tijdens het webinar. Stuur je ze liever al op voorhand (anoniem) in, dan kan je een mailtje sturen naar vulvodynie.lotgenoten@gmail.com en wordt je vraag sowieso behandeld. 

VIA ONDERSTAANDE LINK KAN JE OP DINSDAG 5 MAART DEELNEMEN VIA TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDJiNGRmMzctYzk4Ny00MWNmLTg5ZDEtZDM1OGFlM2QyYzNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22029d675a-4c8d-41bd-9dc2-5288e3edfb11%22%2c%22Oid%22%3a%224a4ee0fd-fb73-4de5-a21c-5e21216bb1f4%22%7d 

23/03 om 10u30
‘Wat is endometriose / Waarom Bes vzw’ door Valerie & Esmee

Sinds oktober 2021 is er terug een Vlaamse vzw rond endometrioseBehind Endo (Stories) vzw. Omdat we zelf een lange zoektocht achter de rug hebben vooraleer we een correcte diagnose ontvingen, besloten we de krachten te bundelen om  meer aandacht te vragen voor deze chronische ziekte, waar ruw geschat 1 op 10 vrouwen aan lijdt.

‘Geef endometriose een gezicht én een stem!’ Met onze vereniging willen we endometriosepatiënten een stem én gezicht geven, hen ondersteunen in hun zoektocht naar een correcte diagnose en een passende behandeling.

Tijdens het webinar leggen we uit wat endometriose is, welke de voornaamste klachten en symptomen zijn, welke mogelijke behandelingen er momenteel bestaan, ontkrachten we enkele mythes die over endo de ronde doen en geven we enkele tips over hoe je er in het dagelijkse leven mee kan ‘overleven’.  Vanuit deze visie ontstond ons holistisch ledenplatform https://behindendo.be/ledenplatform/ waarop we naast webinars met experts ook praktisch advies rond voeding, beweging en ontspanning delen. 

 

VIA ONDERSTAANDE LINK KAN JE OP ZATERDAG 23 MAART DEELNEMEN VIA TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjhiODg0M2MtMDFhNS00MTI3LTlkYzEtZjdiYzY4ODIwM2Q1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22029d675a-4c8d-41bd-9dc2-5288e3edfb11%22%2c%22Oid%22%3a%224a4ee0fd-fb73-4de5-a21c-5e21216bb1f4%22%7d